Restauratieproject

Restauratieproject

Groene bus Van Hool - Fiat 263103 (1970)

Een nieuw restauratieproject

NostalBus slaagde er gedurende de voorbije 10 jaar in om een niet gering aantal historische bussen te reactiveren en/of te restaureren. Het laatste grote restauratieproject was de restauratie van onze Van Hool - Cummins AU124 #4481, dat liep van 2015 tot en met 2020.


Begin 2020 haalden we ons volgend project al op. Een oude Van Hool - Fiat uit 1970 werd ons door autocarbedrijf De Zigeuner uit Diepenbeek geschonken en zal de komende jaren zorgvuldig opnieuw in staat gesteld worden.


Net zoals onze vorige projecten wordt ook voor dit project opnieuw een projectrekening geopend bij Herita. Op die projectrekening kan iedereen fiscaal aftrekbare stortingen doen. Giften vanaf 40 euro op jaarbasis zijn voor 45% aftrekbaar via de Belgische personenbelasting. Je leest er meer over onderaan deze pagina.

De NostalBus-collectie

NostalBus is één van de vijf vzw’s in België die instaat voor de restauratie, bewaring en exploitatie van historische lijnbussen. Wij spitsen ons voor het collectiebeleid toe op de periode 1977 – 1991 en differentiëren ons daarmee van andere verenigingen die vaak op een veel langere tijdsgeest werken. De 8 voertuigen die zich momenteel in onze collectie bevinden zijn erfgoed en weerspiegelen een diverse collectie van autobussen uit de betrokken periode, allen representatief voor het Belgische openbaar vervoer van weleer. Bovendien zijn alle voertuigen, op één na, van Belgische makelij. NostalBus maakt deel uit van de Vlaamse koepel META (Mobiliteitserfgoed Tram en Autobus), mede beheerd door VVM De Lijn. 

1977-1991: een kleurrijke periode

NostalBus bewaart conform haar statuten rijdend autobuserfgoed en aanverwante objecten uit de tijdsperiode van 1977 tot 1991. Hoewel deze periode slechts 14 jaar overbrugt, omvat deze heel wat interessante wendingen. Tijdens deze korte periode kende het nationaal openbaar busvervoer maar liefst 6 verschillende kleurstellingen. Tot 1977 typeerden de rode bussen van de NMVB het straatbeeld, die vanaf dat jaar oranje zouden worden. Ook de groene bussen, die in opdracht reden van de NMBS, verdwenen vanaf 1977 met mondjesmaat uit het straatbeeld gezien de NMBS haar busactiviteiten moest stopzetten en het beheer van deze contracten overging naar de Buurtspoorwegen. In 1989 lanceerden de Buurtspoorwegen een nieuwe frisse witte livrei met blauwe strepen, ter vervanging van het klassieke oranje. Lang zou die periode niet duren: door de regionalisering van het stads- en streekvervoer werd de NMVB immers opgesplitst in wat we vandaag kennen als De Lijn in Vlaanderen en de TEC in Wallonië. Ook de verschillende stadsbedrijven, met uitzondering van de MIVB die in het Brussels gewest nog steeds actief is, werden opgeslorpt door de Vlaamse of Waalse vervoermaatschappij.


Gedurende de voorbije 10 jaar wist NostalBus het merendeel van deze markante kleurstellingen al te verzamelen door re-activatie en restauratie van verschillende bustypes. Wat nog ontbreekt is de groene kleurstelling. Met dit project komt daar verandering in: de bus uit 1970 – meteen ook de oudste uit de collectie – reed in een verpacht contract 7 jaar in opdracht van de NMBS en dus in de groene kleuren.

 

De projectbus: Siau 263103

Siau werd opgericht in 1954 en werd in het jaar 1999 overgenomen door de groep De Decker – Van Riet. Gedurende haar bestaan passeerden een 23-tal bussen de revue. Tot 1977 reden de voertuigen voornamelijk op de aanvullende NMBS-verbinding 53a tussen Gent, Dendermonde, Aalst en Londerzeel. In 1977 haalde het bedrijf het contract 2631 binnen en waren de bussen terug te vinden op verschillende lijnen in de ruime regio tussen Londerzeel, Aalst, Gent en Dendermonde. Dit in opdracht van de Buurtspoorwegen. Meer informatie over de geschiedenis van het bedrijf, lees je onder de volgende titel.


Van type 682 reden er sinds 1958 een 100-tal bussen in België, allemaal bij private exploitanten en dat verspreid over het gehele land. De laatste bus van dit type ging bij een Waalse exploitant uit dienst in 1999 na 29 jaar dienst! De door NostalBus bewaarde bus is van het vierkante type, maar in de jaren ’50 en ’60 werden er vooral meer afgeronde modellen gebouwd. Stuk voor stuk werden deze voertuigen uitgerust met een Fiat-motor.

De Siau 263103, hier al meerdere jaren geleden omgedoopt van de groene naar de oranje NMVB-livrei, in april 1985 te Dendermonde.


Foto Marc Colman

Siau verzorgde busuitbating met dit voertuig tot eind 1987. Een zekere periode nadien werd de bus overgenomen door autocarbedrijf De Zigeuner uit Diepenbeek. Daar kreeg de bus een eerste restauratie. Tijdens de jaren die volgden werd de bus statisch bewaard, maar takelde de bus sterk af. De Zigeuner schonk de bus aan NostalBus. Wij engageren ons nu om deze weer tiptop in orde te zetten en ook rijvaardig te onderhouden in de toekomst.

Een vleugje geschiedenis over het bedrijf Siau...

met speciale dank aan Walter Deckx en Steve Delaplace voor hulp bij deze reconstructie

Frans Laureys, uit de Damstraat 32 te Hamme, vraagt op 18 maart 1925 samen met een zekere Jan Van den Berghe (ook uit Hamme) een lijn Sint-Niklaas - Hamme via Elversele aan. Ze beschikken over een Ford-T bus. In een brief uit januari 1926 laat Laureys aan de deputatie weten dat Van den Berghe zijn rechten op hem overgedragen heeft.

 

Op 27 december 1927 vraagt hij de lijn nogmaals aan. Ze loopt nu via Kettermuit en Elversele. Wellicht krijgt hij een voorlopige toelating. Het KB dat alles officieel maakt, volgt pas op 4 september 1929.

 

Wanneer midden 1935 de Autobus des Flandres hun machtiging voor de lijn Sint-Niklaas - Aalst ontnomen wordt, vraagt Laureys of hij zijn lijn tot in Dendermonde mag verlengen, tot zolang er een definitieve oplossing is. Omdat de lijn grotendeels parallel loopt met de spoorlijn 56, beslist de NMBS de lijn voor haar op te eisen. De maatschappij dient bij de deputatie een dossier in voor de lijn Sint-Niklaas - Dendermonde.

 

Ondertussen beslist Laureys om zijn lijn aan de NMBS over te dragen. Dit gebeurt op 9 juni 1936. Een maand eerder (8 mei) verscheen al het KB dat de NMBS de machtiging voor de lijn Sint-Niklaas - Dendermonde verleende. De NMBS beslist om Frans Laureys als pachter te houden. In de NMBS-dienstregeling krijgt de lijn het nummer 200.

 

Vanaf 23 oktober 1940 wordt de dienst verboden, omdat ze parallel loopt met de spoorweg. Ook is alle materieel opgeëist.

 

Na de bevrijding krijgt de NMBS op 20 maart 1945 een voorlopige toelating om de lijn terug op te starten. Ondertussen is Jules Siau partner geworden van Frans Laureys. In 1947 vinden we twee Renaults terug (33-7 en 33-26). Later komt daar nog een Büssing (33-43) bij.

In de dienstregeling vinden we de lijn als 237 terug, in mei 1952 als 266 hernummerd.


Op 2 juni 1957 wordt het reizigersverkeer op spoorlijn 56 (Sint-Niklaas - Dendermonde) opgeheven. Er komt een vervangende busdienst 56, die de aanvullende dienst 266 opslorpt. Het zijn de Buurtspoorwegen die deze lijn voor de NMBS gaan uitbaten. De firma Laureys-Siau verdwijnt.

Wellicht als compensatie voor zijn verloren ritten, begint Jules Siau op dezelfde dag te rijden op de vervangdienst 53a Gent-Londerzeel, die hij met Alfons De Decker deelt.

Op 1 juli 1967 werd de firma Siau Gebroeders opgericht als opvolger van de eenmanszaak van Jules Siau. In 1977 stop de NMBS met busuitbating en worden de contracten van rechtswege overgedragen naar de Buurtspoorwegen. Vanaf dan rijden de bussen niet langer in de groene NMBS-livrei maar wel in de oranje NMVB-kleuren. De bussen worden ondergebracht in het contract 2631.


Op 11 oktober 1996 verandert de naam van het bedrijf in Michel Siau nv.


In 1999 wordt het bedrijf gesplitst en worden 2 nieuwe entiteiten opgericht. Enerzijds gaat Michel Siau verder met de activiteiten van een BMW-concessie (huidig garage Gregoir & Co in Dendermonde). Anderzijds ziet de naam Siau Gebroeders opnieuw het levenslicht voor wat betreft de busuitbating. In hetzelfde jaar nog wordt die laatste tak overgenomen door De Decker-Van Riet. Op 26 juli 2001 fusioneert dat bedrijf dan weer met Cars Lux. Sindsdien is de juridische context ongewijzigd. 

Eén van de andere bussen uit het contract, hier de 263105, klaar voor vertrek op lijn 53a aan het Gentse Sint-Pietersstation, mei 1984.


Foto Edward Busst

Het project in detail

We verwachten ongeveer 4 jaar nodig te hebben om de bus opnieuw volledig in staat te stellen.


  • 2021-2022: chassis- en andere metaalwerken, constructie van nieuwe zijramen en achterruit, vernieuwen van de uitlaatlijn, vervangen van pneumatische onderdelen en remwerk
  • 2022-2023: vernieuwen van de elektrische circuits, nazicht en revisie van de aandrijflijn en andere mechanische onderdelen
  • 2023-2024: voorbereiding en uitvoeren van de eigenlijke schilderwerken, afwerken van het interieur


Deze werken worden waar mogelijk steeds uitgevoerd door onze eigen ploeg vrijwilligers van de Werkgroep Techniek.


De totale kostprijs voor de rijvaardige restauratie wordt geraamd op ongeveer 30.000 euro.

Steun ons project met een fiscaal aftrekbare gift!

Sinds 2012 is NostalBus aangesloten bij Herita vzw. Herita is een belangrijke partner voor het erfgoed in Vlaanderen en is in feite de Vlaamse National Trust. De belangrijkste taken van Herita zijn:

  • draagvlak voor onroerend erfgoed vergroten 

  • de erfgoedsector versterken

  • onroerend erfgoed ontwikkelen, beheren en ontsluiten


Herita zorgt ook voor het beheer van monumenten (zoals de oude Tramsite in Schepdaal). Die activiteiten gebeuren onder de merknaam Open Monumenten.


Herita biedt ons de mogelijkheid om een "projectrekening" te openen. Via deze projectrekening kunnen giften worden verzameld, specifiek bedoeld voor dit project. Herita is erkend als instantie voor het uitgave van fiscale attesten. Dat schept dus een belangrijk voordeel voor de schenker. Giften vanaf 40 euro (op jaarbasis) zijn op die manier voor 45% aftrekbaar via de belastingen.


Een voorbeeldje: je wil ons project steunen en doet een gift van 250 euro. Je krijgt het jaar volgend op je storting van Herita automatisch een fiscaal attest toegestuurd. Dit verschijnt automatisch in je vooraf ingevulde belastingaangifte. Op die manier krijg je 45% x 250 = 112,50 euro belastingvermindering. Netto kost de schenking jou dus maar 137,50 euro. NostalBus kan echter over de volle 250 euro beschikken. Een win-win-situatie dus!


Giften zijn meer dan welkom op volgende rekening:

BE37 7450 4520 7628

Herita - NostalBus

Oude Beurs 27

2000 Antwerpen

Vermeld als mededeling "gift NostalBus".


Alvast bedankt!


Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.