Over ons

Over NostalBus

Wat doen wij?

Ons mission statement

De statuten van onze vereniging omschrijven de missie als volgt:

- bewaren en onderhouden van oude autobussen, en verwante voertuigen en objecten;

- met de eigen en met andere voertuigen ritten organiseren, al dan niet via een koepelorganisatie;

- de collectie ter beschikking stellen van culturele gelenheden.

De vereniging kan alle initiatieven nemen die het doel bevorderen. De opbrengst van economische activiteiten worden geherinvesteerd in het maatschappelijk doel.

Onze kerntaak

Zoals onze statuten beschrijven, houden wij ons bezig met historische autobussen. In dat opzicht behoren wij tot één van de vijf  belangrijke verenigingen in België die zich inzetten voor het behoud van industrieel en roerend erfgoed binnen onze niche.


Concreet werken we  met bussen die kaderen binnen de tijdsperiode 1977 tot 1991.  Dit betreft de laatste belangrijke tijdsperiode van de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen (NMVB), in de volksmond kortweg Buurtspoorwegen, waarin de bussen gekenmerkt werden door de typische oranje kleur. Voordien waren  er bussen met groene kleur, behorend tot de NMBS, en de rode exemplaren van de Buurtspoorwegen. In '77 gingen de NMBS-bussen over naar de NMVB en veranderde de kleurstelling van de NMVB van rood naar oranje. In 1988 sloot de NMVB de laatste drie jaar van haar bestaan af met een wat modernere overgangslivrei waar ook wit een belangrijke rol ging spelen. In 1991 werd de NMVB  samen met de stedelijke bedrijven opgedoekt en werden De Lijn en TEC opgericht die het wagenpark van de voorgaande overnamen. Wikipedia vertelt je alles over de geschiedenis van de NMVB en van de stedelijke bedrijven te Antwerpen en  Gent. Op de gespecialiseerde website Zone 01 vind je ook meer info over de Waalse stedelijke bedrijven.


NostalBus probeert haar wagenpark te differentiëren en heeft zowel bussen lopen die  behoorden tot de NMVB als tot één van de vele privé-exploitanten. Ook qua model en kleur (zij het rood, oranje, groen of wit-blauw) proberen we de meest voorkomende en dus representatieve modellen uit de tijdsperiode rijvaardig te conserveren.

Onze aanpak

De bussen restaureren en onderhouden zichzelf uiteraard niet. We werken hiervoor met een heleboel vrijwilligers die zich bezig houden met de technische zaken maar ook met de andere aspecten van het verenigingsleven. NostalBus heeft meer dan 100 leden, zowel chauffeurs, technici, steunende leden als mensen die zich met allerhande andere activiteiten bezighouden binnen de vereniging.


Om de vrijwillige leden te belonen en bedanken voor hun inzet, organiseren wij ook geregeld activiteiten die open staan voor zowel leden als andere busliefhebbers. Dit gaat om rondritten met oude bussen, zowel van binnen als buiten onze collectie, uitstappen naar evenementen, een ledenbarbecue, een nieuwjaarsreceptie, ...  We besteden hierbij veel aandacht aan de sfeer onder de leden en liefhebbers.


Bussen rijvaardig restaureren én ze rijvaardig houden kost natuurlijk geld. Om  onze  kosten van restauratie, onderhoud, verzekering, brandstof, ... te kunnen bekostigen, zijn we genoodzaakt om onze bussen ook ter beschikking te stellen van het grote publiek.  Daarnaast rekenen we ook op de gulle schenkers op onze projectrekening voor fiscaal aftrekbare giften.

Onze financiële middelen

NostalBus is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Dit betekent dat de opbrengsten die wij vergaren integraal ten behoeve van het door ons bewaard erfgoed zijn.


Onze inkomsten worden opgedeeld in twee categorieën: verhuur van voertuigen en giften.


Verhuur van voertuigen


We stellen onze historische bussen ter beschikking van alle activiteiten die een cultureel of historisch karakter hebben en waar de historische bus deel uitmaakt van of een meerwaarde biedt aan de dienstverlening naar de klant. Onze klanten zijn zowel overheden (gemeenten, provincies, erfgoedinstanties), verenigingen, bedrijven als particulieren. Wij staan niet in voor puur functioneel vervoer, dit is weggelegd voor onze collega's bij de autocar- en autobusbedrijven. Iedereen kan wel steeds een vrijblijvende offerte aanvragen.


Giften


NostalBus is lid van de erfgoedorganisatie Herita. Bij Herita beschikken we over een projectrekening die iedere persoon of onderneming de mogelijkheid geeft om ons een fiscaal aftrekbare gift te doen. Voor de Belgische schenker biedt deze projectrekening een belangrijk financieel voordeel: alle schenkingen vanaf 40 euro op jaarbasis zijn immers fiscaal aftrekbaar, waardoor 45% van het geschonken bedrag via de personen- of vennootschapsbelasting kan worden teruggevorderd.


Giften kunnen overgemaakt worden op de rekening IBAN BE37 7450 4520 7628 (BIC KREDBEBB) op naam van "Herita". Als mededeling dient "gift NostalBus" te worden vermeld.

Opgelet! Het is belangrijk om de giften over te maken op dit specifieke rekeningnummer en niet op het gewone rekeningnummer van NostalBus teneinde een fiscaal attest te kunnen ontvangen! Het fiscale attest wordt steeds bezorgd in de maand maart van het jaar volgend op de schenking(en). Enkel giften van minstens 40 euro per kalenderjaar zijn aftrekbaar.


Sinds begin 2018 werd een nieuwe projectrekening geopend in het kader van de restauratiewerken van onze Van Hool - Cummins 4481 die sinds enige tijd in Berendrecht onder handen genomen wordt. Je vindt alle informatie op de website van Herita of op onze flyer.

Nog vragen? Contacteer ons gerust.